Google+ Followers

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ;


Κραυγή αγωνίας γιά τήν διάλυση αυτής τής χώρας..."Σάν οικογένειες καί σάν Έθνος βλέπω χωρίς Θεό νά χανόμαστε ! "

"...Άπό τότε, αδελφοί μου, πού σταμάτησε ό άνθρωπος νά πράττει τό θέλημα τού Θεού καί πράττει τό δικό του θέλημα, ή κοινωνία μας μετατράπηκε σε μιά σύγχρονη Βαβέλ. Ό κόσμος ζεί συγχυσμένος καί μακράν τοϋ θελήματος τού Χριστού.


Γι' αυτό καί ό Κύριος απέσυρε τό έλεός Του πάνω άπό τη χώρα μας. Έπαψε νά μας προστατεύει, γι' αυτό καί οι εχθροί ( καί εγκληματίες ) εισήλθαν μέσα στην χώρα ώς κατακτητές καί βασανίζουν τόν λαό μας…


Ξεχάσαμε σάν λαός τοϋ Θεού ότι έπρεπε νά κοιτάμε ένα: Πρώτα την Βασιλεία των Ουρανών σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ Χριστού μας, πού μας είπε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία τών Ουρανών καί ταϋτα πάντα προστεθήσεται». Αυτό θέλει ό Θεός.


Επειδή όμως, αδέλφια μου, κάνουμε τό ακριβώς αντίθετο, γι' αυτό μας πήρε ό διάβολος καί μας σήκωσε...


Άς γνωρίζουμε ότι, όταν ό Θεός βλέπει ότι ό άνθρωπος γίνεται ανάλγητος καί δέν καταλαβαίνει πιά, αποσύρει τότε τήν Χάρη Του...Παίρνει τήν Χάρη Του άπό τήν οικογένεια πού ξέχασε νά ζεί σύμφωνα μέ τό θέλημα Του. Τότε ή οικογένεια αυτή αρχίζει νά πηγαίνει κατά διαβόλου...


Μόνο αν αυτή ή οικογένεια αντιληφθεί αμέσως τί της συμβαίνει καί εννοήσει, ότι ό διάβολος απέκτησε εξουσία καί τήν καταστρέφει, επειδή απομακρύνθηκε άπό τό Θεό καί τό θέλημα Του καί αν επιστρέψει αμέσως κοντά στον Θεό, μόνο τότε μπορεί νά σωθεί.


Μή νομίσετε ότι είναι δύσκολο νά πάρει καί νά σηκώσει ό διάβολος μιά ολόκληρη οικογένεια ή ένα ολόκληρο Έθνος.


Ξεχάσατε ότι ό διάβολος σήκωσε τόν ίδιο τον Χριστό ; ( θέλοντας να ξεδιαλύνει άν είναι υιός τού Θεού ή απλός άνθρωπος, αλλά ο Χριστός τον άφησε κρύβοντας την Θεότητά Του );


Τόν πήρε ακόμη από τήν έρημο καί Τόν έβαλε στό Σαραντάριο Όρος! Μετά τόν άρπαξε πάλι ό διάβολος τόν Χριστό καί Τόν ανέβασε πάνω στό Ναό τοϋ Σολομώντα.


Άν λοιπόν τού δόθηκε εξουσία νά κάνει αυτά στό Χριστό, νομίζετε ότι δε μπορεί νά βουτήξει εσάς ό διάβολος; Δώστε του τό ελεύθερο, δώστε του τό δικαίωμα, καί θά δείτε τί θά σας κάνει. Καί πώς τού δίνουμε αυτό τό δικαίωμα;


Όταν αρνούμαστε τό θέλημα τοϋ Θεού. Τότε αποκτά αυτός δικαιώματα μέσα στην οικογένεια μας καί τότε ό λαός λέει: «Αυτή ή οικογένεια πάει κατά διαόλου».


Αδελφοί μου, ό,τι μπορεί νά συμβεί σέ μία μικρή οικογένεια, συμβαίνει καί στή μεγάλη οικογένεια πού ονομάζεται Έθνος, Κράτος. Αμφισβητεί κανείς ότι τό Κράτος μας καί οί πολιτικοί μας δέν ζουν καί δέν νομοθετούν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοϋ Θεού; Πόσοι νόμοι καθημερινά ψηφίζονται πού αντιστρατεύονται τό Νόμο τοϋ Θεού;


Φτάσαμε σήμερα στό σημείο, όπως είχαμε γράψει τό 1997 προς τους Αρχιερείς, νά θέλουν νά αφαιρέσουν τό σταυρό άπό τή σημαία μας, τά θρησκευτικά άπό τά σχολεία, τίς εικόνες από όλα τά δημόσια κτίρια κτλ.


Θέλουμε μετά ό Χριστός νά σκεπάσει αυτό τό Έθνος;


Αλλά πρίν ξεφύγουν οι πολιτικοί μας είχαμε απομακρυνθεί εμείς ώς λαός, ως οικογένειες, ώς πρόσωπα, άπό τό θέλημα τοϋ Θεού καί γι' αυτό επέτρεψε ό Θεός νά μας κυβερνούν «τύραννοι», οί οποίοι δέν πιστεύουν τίποτα, δέν είναι φιλάνθρωποι, γι' αυτό καί τά διαλύουν όλα. Μπορείτε νά καταλάβετε τώρα, γιατί ό Θεός επέτρεψε νά εκλεγούν όλοι οί σημερινοί πολιτικοί, οί οποίοι τυραννούν τόν λαό μας μέ τά μέτρα πού λαμβάνουν, καί μάλιστα νά αναλάβουν τήν εξουσία μέ δημοκρατικό τρόπο;


Καί τώρα μήν ψάχνετε πού θά πάμε, τό βλέπετε κι άπό μόνοισας πιά. Τά μαύρα σύννεφα και η μπόρα ή μεγάλη πλησιάζει. Δεν χρειάζεται νά σας τό ειπώ πλέον εγώ, τό βλέπετε και μόνοι σας τώρα, πού μας πάνε τά γεγονότα, τόσο στην Οικονομία όσο και στις διεθνείς εξελίξεις μέ τήν Τουρκία, τή Συρία καί τό Ιράν.


Δέν βλέπετε ότι στή Μεσόγειο συγκεντρώθηκε ό πολεμικός στόλος της Αμερικής; Δέν βλέπετε ότι έφτασε καί ό Ρωσικός πολεμικός στόλος; Δέν βλέπετε ότι καί ή Γαλλία, η Γερμανία, ή Ιταλία, τό Ισραήλ στέλνουν πολεμικούς στόλους στά παράλια της Συρίας καί όλοι αυτοί λαμβάνουν θέση μάχης;


Δέν μπορείτε νά φανταστείτε τί μέλλει νά γίνει, όταν συγκρουστούν όλες αυτές οί δυνάμεις στή Μεσόγειο; Είμαστε ενώπιον ενός Τρίτου Παγκοσμίου πυρηνικού Πολέμου.


Έδώ καί χρόνια στίς ομιλίες μου σας προετοιμάζω γιά τό κακό πού έρχεται λόγω της αμετανοησίας μας καί της απομακρύνσεώς μας εκ τοϋ θελήματος τοϋ Θεού. Και δυστυχώς όλα αυτά γίνονται διότι ό άνθρωπος συνεχίζει καί πράττει τό εγώ του, τό δικό του θέλημα...


"Ας επιστρέψουμε στό Θεό μέ μετάνοια, προτού νά είναι αργά. Κλείνω τήν σημερινή ομιλία καί σας παρακαλώ, αδέλφια μου, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ μέσα νά εφαρμόσουμε τό θέλημα τού Θεού.


Ή Ελλάδα, εάν δέν τό κάνουμε, θά πάθει καταστροφές, όπως επανειλημμένως σας εχω πεί, από τά δεινά πού έρχονται. Θά περάσει μεγάλη μπόρα. Δέν θά εξαφανισθεί, θά περάσει όμως μπόρα καί δεινά.


Θά σκεπασθούν όμως καί θά προφυλαχθούν, επαναλαμβάνω, τά σπίτια εκείνα καί οί οικογένειες, πού θά ζουν σύμφωνα μέ τό θέλημα του Θεού. Αυτοί, μέσα άπό τις στάχτες θά συνεχίσουν νά επιβιώνουν, γιατί θά τους σκεπάζει ή Χάρις τοϋ Θεού, όπως σκέπαζε τόν Προφήτη Ηλία στη σπηλιά καί τοϋ έστελνε το κοράκι γιά νά του μεταφέρει τροφή καί έζησε.


Το ίδιο θά σκεπάσει κι εμάς ό Θεός. Άλλα ποιούς θα σκεπάσει; Θα σκεπάσει αυτούς πού αναζητούν νά κερδίσουν πρώτα τή Βασιλεία των Ουρανών καί μετά όλα τά άλλα. Κάτι πού δυστυχώς δεν τό προσέξαμε εμείς μέχρι σήμερα. Άς τό κάνουμε έστω καί τώρα.


Άς ζητήσουμε συγνώμη άπό τόν Θεό. Άς πάμε στον πνευματικό μας καί ας ζητήσουμε έλεος γιά όσα αμαρτήματα κάναμε, διότι στή ζωή μας τελικά κάναμε τό δικό μας, καί όχι τό θέλημα τοϋ Χριστού.


Άς πούμε στον πνευματικό μας «πάτερ μου ήμαρτον, διότι στήν ζωή μου έκανα μέχρι σήμερα τό δικό μου θέλημα. Ήθελα νά περάσω αυτό πού ήθελα εγώ. Ποτέ μου δέν σκέφθηκα νά ζήσω όπως ήθελε ό Θεός, σέ όλα έκανα τό δικό μου άπό τό ντύσιμο, μέχρι τή σκέψη, μέχρι τήν καθημερινή μου πράξη. Ποτέ μου δέν ρώτησα τόν Θεό, τί θά ήθελε από μένα. Γι' αυτό καί ή οικογένεια μου πήρε τόσο άσχημη πορεία… Αλλάζω ζωή. Ξεκινάω άπό τώρα νά ζώ όπως θέλει ό Θεός.


Όσες οικογένειες αποφασίσουν νά ζήσουν άπό δώ καί πέρα με τό θέλημα τοϋ Θεού, ας γνωρίζουν ότι θά τους σκεπάσει ό Θεός. Γι' αυτούς θά ισχύσει τό «πλούσιοι επτώχευσαν καί επείνασαν», αυτοί πού προσέφυγαν στον Κύριον όμως, «ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».


Αυτοί οι οποίοι κατέφυγαν στον Κύριόν μας, δέν θά στερηθούν κανένα αγαθό. Είθε νά πράττουμε από εδώ καί στό έξης καθημερινά τό θέλημα τού Κυρίου μας. Αμήν.( από το τελευταίο βιβλίο τού Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μουλατσιώτη Σύγχρονος Γεροντικός λόγος")


http://www.pentapostagma.gr/2013/06/giati-ola-pane-kata-diabolou.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια: