Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

Ο Κύριος φιλεύσπλαχνα µε έσωσε από τον κίνδυνο, αν και ζούσα και κινιόµουν στο κέντρο της πανούκλας. Από τον βίο του αγίου Κολούμπα

Αποτέλεσμα εικόνας για St. Columba of Iona Monastery


Σχετικά µε την πανούκλα.
Αυτά που θα διηγηθούµε σχετικά µε την πανούκλα, που στη δική µας εποχή επισκέφθηκε δύο φορές το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου, αξίζει, νοµίζω, να συγκαταλεχθούν ανάµεσα στα µεγαλύτερα θαύµατα του αγίου Κολούµπα. Για να µην λογαριάσουµε τις άλλες και µεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της Ιταλίας, των Ρωµαϊκών Κρατών,και των Βορειοϊταλικών επαρχιών της Γαλατίας, µε τα κράτη της Ισπανίας επίσης, που βρίσκονται πέρα από τα Πυρηναία, αυτά τα νησιά της θάλασσας, η Scotia (Ιρλανδία) και η Βρετανία, δύο φορές ερηµώθηκαν από µια φοβερή επιδηµία καθ’ όλη τους την έκταση, εκτός από τα δύο φύλα, τους Πίκτους και τους Σκωτσέζους της Βρετανίας, που χωρίζονται µεταξύ τους από τα Ραχιαία Όρη (Dorsal mountains) της Βρετανίας. Αν και κανένα από τα δύο αυτά έθνη δεν ήταν απαλλαγµένα από τά θλιβερά αυτά εγκλήµατα που γενικά προκαλούν την οργή του αιώνιου Κριτή, ωστόσο και τα δύο µέχρι σήµερα τα έχουν καταφέρει υποµονετικά και έχουν γλιτώσει φιλεύσπαλαχνα. Τώρα, σε ποιον άλλον θα µπορούσε να αποδοθεί αυτή η χάρη που τους δόθηκε από τον Θεό, παρά µόνο στον άγιο Κολούµπα, που τα µοναστήρια του βρίσκονται µέσα στις περιοχές αυτών των δύο λαών, και οι οποίοι τους δείχνουν τον µεγαλύτερο δυνατό σεβασµό µέχρι της παρούσας ώρας; Αλλά αυτό που θα πω τώρα δεν µπορεί, νοµίζω, να ακουστεί δίχως έναν αναστεναγµό, επειδή υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι άνθρωποι και στις δύο χώρες, οι οποίοι, µέσα στην άγνοιά τους ότι οφείλουν την απαλλαγή τους από την πανούκλα στις προσευχές του αγίου, αχάριστα και µε πονηρία καταχρώνται την υποµονής και την καλοσύνη του Θεού. Αλλά εγώ επιστρέφω συχνά τις πιο θερµές ευχαριστίες µου στον Θεό επειδή µε τις ικεσίες του αγίου προστάτη µας, διαφύλαξε εµένα και τους κατοίκους των νησιών µας από τον όλεθρο του λοιµού . αλλά και στη Σαξονία επίσης, όταν πήγα να επισκεφθώ τον φίλο µου βασιλιά Aldfrid, όπου µαινόταν η πανούκλα και ερήµωνε πολλά από τα χωριά του, κατά την πρώτη επίθεση του, αµέσως µετά τον πόλεµο του Ecfridus, και κατά τη δεύτερη, δύο χρόνια µετά, ο Κύριος φιλεύσπλαχνα µε έσωσε από τον κίνδυνο, αν και ζούσα και κινιόµουν στο κέντρο της πανούκλας. Το θείο έλεος επίσης σκέπασε και τους συντρόφους µου, και κανείς δεν πέθανε από την πανούκλα, ή από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.

ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΙΣΜΑ
Έρευνα - συλλογή υλικού – επιµέλεια –
µετάφραση
Ιωσήφ Ροηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: