Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Hieromonk Seraphim Aldea on the Monastery on Mull Island (video)

Fr. Seraphim discusses holy sites around the British Isles, and the continued development of the Orthodox Monastery of All Celtic Saints.

Δεν υπάρχουν σχόλια: